หน้าแรกกับ First Choice
ผู้ที่ไม่มีบัตร อะไรเลย
ผู้ถือบัตร First Choice
ผู้มีบัตรเครดิต
ผู้ถือบัตร Aeon
เงื่อนไขการเช่าซื้อ
ขั้นตอนการอนุมัติ
ดอกเบี้ย ประจำเดือน
การคำนวนดอกเบี้ย
 
 
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับเงินผ่อน
FAQ ของ First Choice
FAQ Cetelem
 
 
 

การเช่าซื้อ โดยมีบัตรเครดิต สำหรับ ผู้ข้อเช่าซื้อกับ First Choice

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ถือบัตรเครดิต ดังต่อไปนี้ . VISA, MASTER, AMEX, DINERS และบัตรเครดิต ที่ออกให้โดยธนาคารพาณิชย์ของไทยทั้งหมด

เอกสารใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครเช่าซื้อ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ (พร้อม เอกสารราชการที่แสดงเลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน)
3. สำเนาบัตรเครดิต
4. สำเนาสลิปที่รูดจากเครื่อง EDC ที่ใช้ ภายใน 7 วัน มูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ลูกค้าต้องเป็นผู้ถือบัตร หลักเท่านั้น
2. ต้องเป็นบัตรเครดิต ที่ออกในประเทศ และ บัตรดังกล่าว ต้อง ไม่หมดอาย
3.ุ มีที่พักอาศัย และที่ทำ งาน ที่ติดต่อได้สะดวก
4.ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

วิธีการ พิจารณา

    ร้านค้าโทรศัพท์ ขอวงเงิน

ระยะเวลาอนุมัติ

    ใช้เวลาในการอนุมัติ ประมาณ 30 นาที

เวลาทำการ สำหรับ ขอยืนเช่าซื้อ ได้

     จันทร์- ศุกร์9.00-20.00 น.เสาร์-อาทิตย์10.00-20.00 น.

วงเงิน ในการอนุมัติ

     50,000 บาท กรณีลูกค้ามีบัตร First Choice จะพิจารณาวงเงินคงเหลือในบัตร FCC เป็นหลัก


 

Copyright 2002 Pcresource.co.th,All rights reserved.
บริษัท พีซีรีซอร์ซ จำกัด 1112/9 ศูนย์การค้าพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: (02) 712-0354-9 Fax (02) 382-0394