หน้าแรกกับ First Choice
ผู้ที่ไม่มีบัตร อะไรเลย
ผู้ถือบัตร First Choice
ผู้มีบัตรเครดิต
ผู้ถือบัตร Aeon
เงื่อนไขการเช่าซื้อ
ขั้นตอนการอนุมัติ
ดอกเบี้ย ประจำเดือน
การคำนวนดอกเบี้ย
 
 
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับเงินผ่อน
FAQ ของ First Choice
FAQ Cetelem
 
 
 

เงื่อนไขการสมัครเช่าซื้อ ของ First Choice

1. อัตราดอกเบี้ยปกติ 1.5% (ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเดือน รายละเอียด ดูได้ที่นี่ => อัตราเงินผ่อน ประจำเดือน)
2. ราคาสินค้ารวม VAT ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งชิ้น
3. การชำระค่างวดต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 400 บาทต่อสินค้าหนึ่งชิ้น
4. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ได้แก่ 6, 9, 12, 18, 24 หรือ 36 งวด สำหรับสินค้าทั่วไป
โดยระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 งวดสำหรับคอมพิวเตอร์
5. ไม่ต้องมีเงินดาวน์ และค่าธรรมเนียม การเช่าซื้อ
ุ6.ลูกค้าจะต้องไม่ทำสัญญาผ่อนแทนผู้อื่น
7 . ใช้เวลาในการอนุมัติและแจ้งผลกลับภายในระยะเวลาที่ลูกค้าเข้ามาดำเนินการอนุมัติที่ ร้าน PC Resource ที้ง 10 สาขา รวมถึงบน web site
8 . หากลูกค้ายกเลิกหรือไม่มารับสินค้าภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับแจ้งว่ามีสินค้า ทาง First Choice จะคิดค่าปรับ 500 บาท


กำหนดวันชำระค่างวด ของ First Choice

: วันที่ 2 ของทุกเดือน
- ถ้าลูกค้ารับสินค้าภายในวันที่ 1-22 ของเดือนมกราคม
กำหนดการชำระเงินงวดแรก คือวันที่ ของเดือนกุมภาพันธ์
- ถ้าลูกค้ารับสินค้าภายในวันที่ 23-สิ้นเดือนมกราคม
กำหนดการชำระเงินงวดแรก คือวันที่ ของเดือนมีนาคม


วิธีการชำระเงินค่างวด สำหรับ บริการเงินผ่อน First Choice

ลูกค้าที่เลือกวิธีชำระค่าสินค้าแบบผ่อนนั้นสามารถชำระค่าสินค้ารายเดือนตามวิธีดังต่อไปนี้:
1. หักบัญชีโอนอัตโนมัติ
2. ชำระผ่านทางธนาคาร
3. จ่ายเช็คล่วงหน้า
4. ชำระเงินสดที่ Seven Eleven และห้างสรรพสินค้าทุกสาขาที่มีบริการ Counter Service
หมายเหตุ:
- สัญญาเช่าซื้อหนึ่งฉบับต่อการผ่อนชำระสินค้าหนึ่งชิ้นเท่านั้น
- ลูกค้าจะต้องชำระเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% ของราคาสินค้า ค่าประกันความเสี่ยง 500 บาท (กรณีผ่อน
โทรศัพท์มือถือ) และค่าขนส่ง (ถ้ามี) ในวันที่รับสินค้า

 

 

Copyright 2002 Pcresource.co.th,All rights reserved.
บริษัท พีซีรีซอร์ซ จำกัด 1112/9 ศูนย์การค้าพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: (02) 712-0354-9 Fax (02) 382-0394