หน้าแรก กับ Aeon
สำหรับ ผู้ถือบัตร Aeon
การเช่าซื้อปกติ
สำหรับ ผู้มีบัตรเครดิต
เงื่อนไข และข้อกำหนด
การคำนวนดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย เดือนนี้
 
 
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับเงินผ่อน
FAQ ของ First Choice
FAQ Cetelem
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกบัตร AEON แล้ว


1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
2. สำเนาบัตร AEON (ที่มีลายเซ็นด้านหลังบัตร) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (กรุณาเขียนระบุเลขที่บัตรให้ชัดเจนอีกครั้ง)
ทั้งนี้ สำเนาทุกฉบับ ต้องได้รับการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องตามลายเซ็นด้านหลังบัตร AEON

 

 
 

Copyright 2002 Pcresource.co.th,All rights reserved.
บริษัท พีซีรีซอร์ซ จำกัด 1112/9 ศูนย์การค้าพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: (02) 712-0354-9 Fax (02) 382-0394